Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2

Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 2
Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 3
Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 4
Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 5
Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 6

Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 7
Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 8
Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 9
Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 10
Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 11

Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 12
Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 13
Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 14
Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 15
Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 16

Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 17
Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 18
Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 19
Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 20
Soi cận cảnh FIFA Online 3 trong lần thử nghiệm CBT2 - Ảnh 21

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...