Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012

Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 2
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 3
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 4
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 5
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 6

Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 7
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 8
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 9
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 10
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 11

Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 12
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 13
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 14
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 15
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 16

Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 17
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 18
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 19
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 20
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 21

Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 22
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 23
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 24
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 25

Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 26
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 27
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 28
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 29

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...