Soi iBoom trước giờ thử nghiệm Closed Beta

131015_anhgame_iboom01

131015_anhgame_iboom02

131015_anhgame_iboom03

131015_anhgame_iboom04

131015_anhgame_iboom05

131015_anhgame_iboom06

131015_anhgame_iboom07

131015_anhgame_iboom08

131015_anhgame_iboom09

131015_anhgame_iboom10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...