Svetlana Quindt rạng rỡ trong cosplay Asmodian (Aion)

Svetlana Quindt rạng rỡ trong cosplay Asmodian (Aion) - Ảnh 2
Svetlana Quindt rạng rỡ trong cosplay Asmodian (Aion) - Ảnh 3
Svetlana Quindt rạng rỡ trong cosplay Asmodian (Aion) - Ảnh 4
Svetlana Quindt rạng rỡ trong cosplay Asmodian (Aion) - Ảnh 5
Svetlana Quindt rạng rỡ trong cosplay Asmodian (Aion) - Ảnh 6

Svetlana Quindt rạng rỡ trong cosplay Asmodian (Aion) - Ảnh 7
Svetlana Quindt rạng rỡ trong cosplay Asmodian (Aion) - Ảnh 8
Svetlana Quindt rạng rỡ trong cosplay Asmodian (Aion) - Ảnh 9
Svetlana Quindt rạng rỡ trong cosplay Asmodian (Aion) - Ảnh 10
Svetlana Quindt rạng rỡ trong cosplay Asmodian (Aion) - Ảnh 11
Svetlana Quindt rạng rỡ trong cosplay Asmodian (Aion) - Ảnh 12

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...