Thợ săn ma cà rồng xuất hiện trong Mabinogi Heroes

Thợ săn ma cà rồng xuất hiện trong Mabinogi Heroes - Ảnh 2

Thợ săn ma cà rồng xuất hiện trong Mabinogi Heroes - Ảnh 3

Thợ săn ma cà rồng xuất hiện trong Mabinogi Heroes - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...