Tiên Kỷ tung bộ ảnh cosplay “nóng bỏng mắt”

Tiên Kỷ tung bộ ảnh cosplay "nóng bỏng mắt" - Ảnh 2
Tiên Kỷ tung bộ ảnh cosplay "nóng bỏng mắt" - Ảnh 3
Tiên Kỷ tung bộ ảnh cosplay "nóng bỏng mắt" - Ảnh 4
Tiên Kỷ tung bộ ảnh cosplay "nóng bỏng mắt" - Ảnh 5
Tiên Kỷ tung bộ ảnh cosplay "nóng bỏng mắt" - Ảnh 6

Tiên Kỷ tung bộ ảnh cosplay "nóng bỏng mắt" - Ảnh 7
Tiên Kỷ tung bộ ảnh cosplay "nóng bỏng mắt" - Ảnh 8
Tiên Kỷ tung bộ ảnh cosplay "nóng bỏng mắt" - Ảnh 9
Tiên Kỷ tung bộ ảnh cosplay "nóng bỏng mắt" - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...