Tine Marie Riis hé lộ về bộ cosplay Soraka Rừng Xanh

131113_anhgame_sorakacosplay01

131113_anhgame_sorakacosplay02

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...