Tô Mạn Toa: Trùm cuối tuyệt đẹp của VLTK phiên bản 3D

131024_anhgame_vltk3dcosplay01

131024_anhgame_vltk3dcosplay02

131024_anhgame_vltk3dcosplay03

131024_anhgame_vltk3dcosplay04

131024_anhgame_vltk3dcosplay05

131024_anhgame_vltk3dcosplay06

131024_anhgame_vltk3dcosplay07

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...