Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion

Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 2
Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 3
Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 4
Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 5
Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 6

Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 7
Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 8
Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 9
Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 10
Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 11

Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 12
Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 13
Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 14
Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 15
Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 16

Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 17
Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 18
Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 19
Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 20
Tomia siêu dễ thương với cosplay Ranger trong Aion - Ảnh 21

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...