Trang phục dạ hội của Phạm Hương tại HHHV TG 2015

Trang phục dạ hội của Phạm Hương tại HHHV TG 2015 - Ảnh 1

Trang phục dạ hội của Phạm Hương tại HHHV TG 2015 - Ảnh 2
Trang phục dạ hội của Phạm Hương tại HHHV TG 2015 - Ảnh 3
Trang phục dạ hội của Phạm Hương tại HHHV TG 2015 - Ảnh 4
Trang phục dạ hội của Phạm Hương tại HHHV TG 2015 - Ảnh 5
Trang phục dạ hội của Phạm Hương tại HHHV TG 2015 - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...