Windstorm sẽ xuất hiện trong World of Tanks 8.11

Windstorm sẽ xuất hiện trong World of Tanks 8.11 - Ảnh 2
Windstorm sẽ xuất hiện trong World of Tanks 8.11 - Ảnh 3
Windstorm sẽ xuất hiện trong World of Tanks 8.11 - Ảnh 4
Windstorm sẽ xuất hiện trong World of Tanks 8.11 - Ảnh 5
Windstorm sẽ xuất hiện trong World of Tanks 8.11 - Ảnh 6
Windstorm sẽ xuất hiện trong World of Tanks 8.11 - Ảnh 7

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...