Ý tưởng về trang phục mới cho Syndra từ Frozen

Ý tưởng về trang phục mới cho Syndra từ Frozen - Ảnh 1

140315_gamelandvn_syndra01

140315_gamelandvn_syndra02

140315_gamelandvn_syndra03

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...