150327_gamelandvn_vohon_tintuc

Cận cảnh Võ Hồn 2 tại trụ sở VNG

Cận cảnh về phiên bản tiếng Việt của Võ Hồn 2 được GameLandVN ghi nhận trực tiếp tại trụ sở VNG.