150701_gamelandvn_pbe_tintuc

PBE 30/6: Cân bằng Kalista và Tahm Kench

Cả Kalista và Tahm Kench đều có nhiều chỉnh sửa về sức mạnh trong bản thử nghiệm mới nhất.


150629_gamelandvn_muweb_tintuc

Đánh giá nhanh MU Web

Đánh giá nhanh về MU Web mới được Hope trình làng vào sáng nay (29/06/2015).