GameLandVN

140419_gamelandvn_ncsoft_tintuc

NCsoft đầu tư 5 tỉ won vào Lezhin Entertainment

Đại diện NCsoft cho biết, khoản tiền đầu tư này sẽ đem đến những cơ hội quảng bá các thương hiệu của họ theo những cách mới.


140418_gamelandvn_archeblade_video

ArcheBlade mở cửa chính thức vào 24/04

Phiên bản chính thức của ArcheBlade sẽ có thêm trang bị mới và các kĩ năng của nhân vật sẽ điều chỉnh lại.