GameLandVN

140424_gamelandvn_blizzcon_sukien

BlizzCon 2014 sẽ diễn ra vào tháng 11

Triển lãm BlizzCon 2014 sẽ được tổ chức tại Anaheim Convention Center vào ngày 07/11 và 08/11/2014.