150228_gamelandvn_closers_tintuc

Naddic Games đưa MOBA vào Closers Online

AOS trong Closers Online là chế độ chơi được lấy cảm hứng từ các trò chơi thuộc thể loại MOBA.