140722_gamelandvn_pbe_tintuc

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 21/07

Riot tiến hành điều chỉnh hàng loạt tướng, trang bị và phép bổ trợ trong PBE vào sáng ngày 21/07.