LCS 2021
Giải đấu LCS Mùa Xuân 2021 dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 6 tuần, bắt đầu từ 06/02/2021 và kết thúc vào ngày 15/03/2021.