Trực tiếp CKTG 2016 – Vòng bảng – Ngày 1

1609299_danh_hieu_ba_dao_tintuc
Danh hiệu của đệ tử ở Bá Đao sơn trang đều lấy mệnh danh của các thần binh mà các môn chủ nắm trong tay, theo thứ tự là: Kinh Lan, Thôn Ngô, Quy Nhạn, Mệnh Đồ, Tịch Dung, Nguyệt Ngấn và Triều Dung.
160928_gamelandvn_lmht_tintuc
Lượt đi của vòng bảng Chung Kết Thế Giới 2016 sẽ bắt đầu vào 06h00 sáng ngày 30/09/2016, lượt về sẽ bắt đầu vào ngày 07/10/2016. Mỗi ngày sẽ có 6 trận đấu diễn ra và được chia đều cho 3 bảng, mỗi bảng 2 trận.