LMHT cập nhật tiểu sử Jarvan IV, Udyr và Sejuani 3
Trong bản cập nhật 9.3 mới ra mắt của Liên Minh Huyền Thoại tại khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ, Riot Games đã tiến hành cập nhật tiểu sử của Jarvan IV, Udyr và Sejuani.