70% người chơi muốn thay đổi gameplay của Blade&Soul

Đây là con số thống kê được trang tin thisisgame.com của Hàn Quốc công bố sau khi khảo sát 100 người về 3 tựa game lớn của nước này là Blade and Soul, Tera Online và Arche Age tại Gstar 2010 vừa diễn ra vào cuối tháng 11 vừa qua. Cuộc khảo sát này được thực hiện trong vòng 2 ngày. Cũng theo bảng khảo sát này thì có tới 56% người chơi muốn thay đổi lại gameplay của Tera Online trong khi đối với ArcheAge là 29%.

Dưới đây là các câu hỏi khảo sát và kết quả của 3 tựa game Blade and Soul, Tera Online và Arche Age:

1. Bạn đã từng biết đến ArcheAge/Tera/Blade and Soul?

70% người chơi muốn thay đổi gameplay của Blade&Soul 1

ArcheAge: Có 48% – Không 24% – Chỉ biết mỗi cái tên 28%.

70% người chơi muốn thay đổi gameplay của Blade&Soul 2

Tera Online: Có 63% – Không 12% – Chỉ biết mỗi cái tên 25%.

70% người chơi muốn thay đổi gameplay của Blade&Soul 3

Blade and Soul: Có 80% – Không 5% – Chỉ biết mỗi cái tên 15%.

2. Tính năng nào làm bạn thích nhất?

70% người chơi muốn thay đổi gameplay của Blade&Soul 4

ArcheAge: Đồ họa 46% – Gameplay 39% – Hành động 7% – Nhân vật 6% – Các thứ khác 2%.

70% người chơi muốn thay đổi gameplay của Blade&Soul 5

Tera Online: Đồ họa 43% – Hành động 33% – Nhân vật 13% – Gameplay 11%.

70% người chơi muốn thay đổi gameplay của Blade&Soul 6

Blade and Soul: Đồ họa 37% – Hành động 32% – Nhân vật 27% – Gameplay 4%.

3. Tính năng nào làm bạn thất vọng nhất?

70% người chơi muốn thay đổi gameplay của Blade&Soul 7

ArcheAge: Hành động 45% – Gameplay 30% – Nhân vật 21% – Các thứ khác 3% – Đồ họa 1%.

70% người chơi muốn thay đổi gameplay của Blade&Soul 8

Tera Online: Gameplay 58% – Hành động 22% – Nhân vật 14% – Đồ họa 6%.

70% người chơi muốn thay đổi gameplay của Blade&Soul 9

Blade and Soul: Gameplay 69% – Hành động 12% – Nhân vật 17% – Đồ họa 2%.

4. Những tính năng nào nên sửa lại?

70% người chơi muốn thay đổi gameplay của Blade&Soul 10

ArcheAge: Hành động 50% – Gameplay 29% – Nhân vật 17% – Các thứ khác 3% – Đồ họa 1%.

70% người chơi muốn thay đổi gameplay của Blade&Soul 11

Tera Online: Gameplay 56% – Hành động 22% – Nhân vật 12% – Đồ họa 8%.

70% người chơi muốn thay đổi gameplay của Blade&Soul 12

Blade and Soul: Gameplay 70% – Hành động 16% – Nhân vật 14% – Đồ họa 0%.

Ảnh: Thisisgame

GAMELANDVN.COM (Theo TIG)


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: