Hàn Thiên Hải

Riot Games thay đổi thể thức của LCS 2020 3
Riot Games xóa sổ hệ thống điểm tích lũy và vòng loại CKTG 2020, vòng chung kết của LCS sẽ được chuyển đổi từ thể thức nhánh đơn sang nhánh thắng nhánh thua.