Bay lượn như chim trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao

Theo các thông tin mà GameLandVN mới cập nhật, Tencent Games vừa hé lộ bản cập nhật mới cho Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao với hệ thống khinh công dành riêng cho thất đại môn phái. Từ ngày 03/02 đến ngày 21/02/2016, người chơi Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao có thể điểm danh mỗi ngày để nhận Hải Thiên Lệnh sau đó đến gặp NPC chưởng môn của mỗi phái để học khinh công môn phái.

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: