Black Desert: Cosplay Ranger hoàn hảo đến từng chi tiết

Cosplay Ranger (Black Desert) by Reve (RZCOS) - 11

Cosplay Ranger (Black Desert) by Reve (RZCOS) - 12

Cosplay Ranger (Black Desert) by Reve (RZCOS) - 13

Cosplay Ranger (Black Desert) by Reve (RZCOS) - 14

Cosplay Ranger (Black Desert) by Reve (RZCOS) - 15

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: