Tổng quan về trang phục trong Blade & Soul

Không như các game online khác, trong Blade & Soul không có khái niệm về giáp hay đồ bảo vệ như mũ, áo giáp, giáp tay, giáp chân… Thay thế các thứ đó là phụ kiện, quần áo được gọi là trang phục. Dù không tăng bất cứ chỉ số nào cho người chơi nhưng trang phục lại là thứ duy nhất để kích hoạt tính năng của Vệ Hồn.

Tổng quan về trang phục trong Blade & Soul - Ảnh 1

Bên cạnh đó, trang phục còn tạo nên vẻ đẹp bề ngoài cho đứa “con cưng” của bạn. Lạnh lùng, quyến rũ, tinh nghịch hay láu cá tất cả là từ quyết định của riêng bạn.

Trang phục rơi từ boss

Trang phục bạn có thể kiếm được từ các boss ở các bản đồ hay các phụ bản. Sau khi bạn hạ boss thành công, bạn sẽ có cơ hội nhận được một số vật phẩm khác nhau, trong đó bao gồm cả trang phục.

Tổng quan về trang phục trong Blade & Soul - Ảnh 2

Trang phục đổi từ NPC

Khi đạt được các chỉ tiêu mà NPC đưa ra, bạn có thể trao đổi các vật phẩm và trang phục là một trong số đó.

Tổng quan về trang phục trong Blade & Soul - Ảnh 3

Trang phục PvP

Khi mặc loại trang phục này, bạn có thể tấn công người khác với điều kiện họ đang mặc trang phục PvP đối lập. Để nhận trang phục này, bạn cần tham gia bang hội, hoặc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các bang hội.

Tổng quan về trang phục trong Blade & Soul - Ảnh 4

Trang phục từ các nhiệm vụ

Bạn có thể hoàn thành các nhiệm vụ chính tuyến hoặc nhiệm vụ phụ để nhận trang phục.

Tổng quan về trang phục trong Blade & Soul - Ảnh 5

Trang phục mua từ các cửa hàng đặc biệt

Trang phục được bán trong thương thành do nhà phát hành bán.

Tổng quan về trang phục trong Blade & Soul - Ảnh 6

Tổng quan về trang phục trong Blade & Soul - Ảnh 7

Tổng quan về trang phục trong Blade & Soul - Ảnh 9