“Bom tấn” MMOFPS Iron Sight sắp mở cửa Open Beta

Iron Sight Open Beta - Image 12

Iron Sight Open Beta - Image 11

Iron Sight Open Beta - Image 10

Iron Sight Open Beta - Image 09

Iron Sight Open Beta - Image 08

Iron Sight Open Beta - Image 07

Iron Sight Open Beta - Image 06

Iron Sight Open Beta - Image 01

Iron Sight Open Beta - Image 05

Iron Sight Open Beta - Image 04

Iron Sight Open Beta - Image 03

Iron Sight Open Beta - Image 02

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: