Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1)

Tiếp nối các bộ ảnh về các mỹ nhân tại Gstar 2010, hôm nay Xứ sở Game Online tiếp tục giới thiệu đến các bạn 5 mỹ nhân vô cùng đáng yêu và hút khách tại Gstar 2010.

1. Song Jina – Showgirl tại gian hàng NCsoft

Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 1
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 2
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 3
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 4
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 5

2. Kang Yui – Showgirl tại gian hàng NCsoft

Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 6
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 7
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 8
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 9
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 10

3. Kim Ha Yul – Showgirl của Tera Online tại gian hàng NHN

Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 11
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 12
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 13
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 14
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 15
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 16
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 17

4. Jung Yuri – Showgirl của ASTA tại gian hàng NHN

Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 18
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 19
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 20
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 21
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 22
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 23
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 24
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 25

5. Choi Byul I – Showgirl tại gian hàng Nexon

Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 26
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 27
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 28
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 29
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 30
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 31
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 32
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 33
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 34
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 35
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 36

Ảnh: KTop Style, Gakdeki, IL Luce

GAMELANDVN.COM

Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (1) 37

Giang hồ hiểm ác, anh hùng cô độc!


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: