Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2)

Xứ sở Game Online tiếp tục giới thiệu đến các bạn các gương mặt showgirl đáng chú ý nhất tại Gstar 2010 vừa được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc vừa qua. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng các showgirl của Nexon, Seed9 Games, NHN và Blizzard.

6. Choi Byeol Yee – Showgirl của Nexon

Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 1
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 2
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 3
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 4
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 5

7. Choi Yu Jung – Showgirl của Kingdom Under Fire II (NHN)

Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 6
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 7
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 8
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 9
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 10

8. Hwang Ri Ah – Showgirl của Ghosts ‘N Goblins Online (Seed9 Games)

Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 11
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 12
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 13
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 14
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 15

9. Ju Da Ha – Showgirl của Kingdom Under Fire II (NHN)

Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 16
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 17
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 18
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 19
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 20

10. Lee Cha Eun – Showgirl của Blizzard

Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 21
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 22
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 23
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 24
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 25

11. Min Seo Hee – Showgirl của Blizzard

Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 26
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 27

12. Ryu Ji Hye – Showgirl của Kingdom Under Fire II (NHN)

Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 28
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 29
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 30
Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 31

Ảnh: Makers, IS Team

GAMELANDVN.COM

Các gương mặt hút khách tại Gstar 2010 (2) 32

Giang hồ hiểm ác, anh hùng cô độc!


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: