Chết cười với pha băng trụ của ba thanh niên Gỗ đoàn

Đội tím có ba thành viên nên tính băng trụ giết người vì đội xanh chỉ có một mình Zyra. Kết quả là ba thanh niên Gỗ đoàn của đội tím lên bảng đếm số còn Zyra bảo vệ trụ thành công.

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: