Vòng khởi động CKTG 2019: Ngày 04/10/2019

Tổng hợp VOD và highlight các trận đấu diễn ra trong ngày 04/10/2019 của vòng khởi động Chung Kết Thế Giới 2019.

UOL vs CG

UOL vs CG - vòng khởi động cktg 2019 ngày 04/10/2019

SPY vs DFM

SPY vs DFM - vòng khởi động cktg 2019 ngày 04/10/2019

UOL vs MMM

UOL vs MMM - vòng khởi động cktg 2019 ngày 04/10/2019

ISG vs DFM

ISG vs DFM - vòng khởi động cktg 2019 ngày 04/10/2019

CG vs MMM

CG vs MMM - vòng khởi động cktg 2019 ngày 04/10/2019

ISG vs SPY

ISG vs SPY - vòng khởi động cktg 2019 ngày 04/10/2019

MMM vs UOL (Tiebreaker)

MMM vs UOL (Tiebreaker) - vòng khởi động cktg 2019 ngày 04/10/2019

CG vs UOL (Tiebreaker)

CG vs UOL (Tiebreaker) - vòng khởi động cktg 2019 ngày 04/10/2019