Vòng khởi động CKTG 2019: Ngày 05/10/2019

Tổng hợp VOD và highlight các trận đấu diễn ra trong ngày 05/10/2019 của vòng khởi động Chung Kết Thế Giới 2019.

DWG vs RYL

DWG vs RYL - vòng khởi động cktg 2019 ngày 05/10/2019

HKA vs MG

HKA vs MG - vòng khởi động cktg 2019 ngày 05/10/2019

FLA vs DWG

FLA vs DWG - vòng khởi động cktg 2019 ngày 05/10/2019

LK vs MG

LK vs MG - vòng khởi động cktg 2019 ngày 05/10/2019

FLA vs RYL

FLA vs RYL - vòng khởi động cktg 2019 ngày 05/10/2019

LK vs HKA

LK vs HKA - vòng khởi động cktg 2019 ngày 05/10/2019

FLA vs RYL (Tiebreaker)

FLA vs RYL (Tiebreaker) - vòng khởi động cktg 2019 ngày 05/10/2019