Vòng khởi động CKTG 2019: Ngày 08/10/2019

Tổng hợp VOD và highlight các trận đấu diễn ra trong ngày 08/10/2019 của vòng khởi động Chung Kết Thế Giới 2019.

HKA vs ISG

HKA vs ISG


VOD: HKA vs ISG Game 1

\r

VOD: HKA vs ISG Game 2

\r

VOD: HKA vs ISG Game 3

\r

VOD: HKA vs ISG Game 4

\r

H/L: HKA vs ISG Game 1

\r

H/L: HKA vs ISG Game 2

\r

H/L: HKA vs ISG Game 3

\r

H/L: HKA vs ISG Game 4

\r

SPY vs UOL

SPY vs UOL


VOD: SPY vs UOL Game 1

\r

VOD: SPY vs UOL Game 2

\r

VOD: SPY vs UOL Game 3

\r

VOD: SPY vs UOL Game 4

\r

VOD: SPY vs UOL Game 5

\r

H/L: SPY vs UOL Game 1

\r

H/L: SPY vs UOL Game 2

\r

H/L: SPY vs UOL Game 3

\r

H/L: SPY vs UOL Game 4

\r

H/L: SPY vs UOL Game 5

\r