Có thể tạo ra 120 lớp nhân vật trong ArcheAge

Cách đây vài ngày, Trion Worlds vừa công bố một đoạn video mới giới thiệu các lớp nhân vật trong ArcheAge. Theo giới thiệu của Trion Worlds, người chơi ArcheAge có thể tạo ra 120 lớp nhân vật khác nhau nhờ hệ thống phối hợp kĩ năng của các lớp nhân vật.

Người chơi có thể tạo ra lớp nhân vật mới bằng cách phối hợp bộ kĩ năng khác nhau ở cấp 1, 5 và 10. Mỗi bộ kĩ năng này có thể nâng cấp độc lập và cho phép người chơi phát triển theo hướng riêng của mình. ArcheAge hiện có 10 bộ kĩ năng là Archery, Auramancy, Battlerage, Defense, Occultism, Shadowplay, Songcraft, Sorcery, Vitalism và Witchcraft.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: