3Q Củ Hành

Tổng hợp tin tức, hình ảnh, video, hướng dẫn chơi game và cách nhận giftcode 3Q Củ Hành.

Là nhân tài trong việc tham mưu quân sự, rất được Gia Cát Lượng trọng dụng nên Mã Tắc còn được thần dân Thục Quốc tôn xưng là Tiểu Gia Cát.