Bối cảnh

Ngàn năm về trước, yêu và ma tộc hợp lực tấn công nhân tộc hòng đoạt lấy Long Thần Chi Lực chiếm giữ Trung Nguyên.

Sau trận chiến ấy, nhân tộc suy yếu, phải nhờ vào đồng minh là thần tộc quyết định dùng pháp lực tự thân phân thành cửu đại thần khí gọi là Long Mạch trấn áp yêu ma mới có thể tiếp tục sinh tồn.

Trong vòng ngàn năm, người trong nhân tộc vì quyền lực mà tàn sát lẫn nhau khiến Long Thần Chi Lực bị ô uế, linh lực trấn áp của thần tộc suy giảm, mở đường trở lại cho yêu tộc và ma tộc. Nhân tộc phải đồng lòng quật khởi bảo vệ bí mật Long Mạch cũng là ngăn chặn yêu ma.

Trong lúc quần ma loạn cửu châu, nhân tộc vẫn trông chờ từng ngày vào sự xuất hiện của vị anh hùng được chọn trong truyền thuyết để thay đổi đại cục, đánh đuổi yêu và ma tộc, bảo hộ nhân gian.

Câu chuyện của Đại Kiếm Vương được viết tiếp từ đây, tất cả các bạn đều mang trong mình trọng trách của vị anh hùng được chọn. Hãy tiếp tục tiến lên, trừ yêu diệt ma hành hiệp trượng nghĩa, không ngừng trau dồi tôi luyện kiếm kĩ bản thân để xứng với danh xưng Đại Kiếm Vương trong truyền thuyết.