Cánh

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mở tính năng cánh.

Tiến cấp cánh cần sử dụng Tiến Cấp Đơn.

Tiến cấp cánh từ bậc 4 trở lên, khi tăng bậc sẽ đếm ngược điểm chúc phúc trong vòng 24 giờ, nếu không tăng bậc kế tiếp thì điểm chúc phúc sẽ xóa về 0.

Mỗi cánh sở hữu 6 kĩ năng có thể tăng cấp bằng cách dùng sách nâng cấp kĩ năng cánh.

Cánh có 3 món trang bị gồm phi linh (tấn công), phi giáp (phòng ngự) và phi cốt (sinh lực) với nhiều cấp bậc và vũ ấn giúp tăng thuộc tính.

Cánh trong Đại Kiếm Vương:

Cánh trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 14

Cánh trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 15

Cánh trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 16

Cánh trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 17

Cánh trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 18