Đại Phú Hào

Đại Phú Hào là hoạt động dành cho người chơi đạt cấp 48 trở lên và diễn ra từ 20:45 đến 21:00 hàng ngày. Người chơi tham gia hoạt động này cần phải thu thập rương để nhận thưởng.

Thu thập lần thứ 5, 15 và 20 sẽ được thưởng thêm. Ở lần thứ 10 thu thập sẽ được mở vòng quay.

Phần thưởng người chơi Đại Kiếm Vương có thể nhận được từ hoạt động này gồm có Sách Kĩ Năng, Hộp KN Bị Động, Thẻ Mỹ Nhân và Hộp Sách EXP.

Đại Phú Hào trong Đại Kiếm Vương