Đồng hành

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mở tính năng đồng hành.

Tăng cấp thiên phú cho đồng hành bằng sách tăng cấp thiên phú.

Nhận thêm nhiều đồng hành khi hoàn thành nhiệm vụ, ngày đăng nhập, tăng lực chiến, nạp VIP, tiến cấp liên hoa…

Có thể mang tối đa 3 đồng hành cùng ra trận, số đồng hành ra trận tương ứng số liên hoa.

Sử dụng dị dung và thời trang để tăng thuộc tính cho đồng hành cùng ngoại hình đẹp đẽ.

Đồng hành trong Đại Kiếm Vương:

Đồng hành trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 19

Đồng hành trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 20

Đồng hành trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 21

Đồng hành trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 22

Đồng hành trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 233