Hoàng Lăng Tầm Bảo

Hoàng Lăng Tầm Bảo diễn ra từ 16:30 đến 17:00 hàng ngày. Chỉ có nhân vật đạt cấp 50 trở lên mới có thể tham gia hoạt động này.

Người chơi Đại Kiếm Vương tham gia 5 nhiệm vụ Hoàng Lăng nhận thưởng tương ứng. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ nhận thêm phần thưởng và nhân đôi điểm kinh nghiệm.

Diệt boss Hoàng Lăng nhận Đạo Cụ Hiếm và Rương Hoàng Lăng. Trong Hoàng Lăng sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm khi diệt quái.

Vàng Khoá, Quà Tiến Cấp Đơn, Tầm Bảo-Tinh và Điểm Vinh Dự là phần thưởng dành cho người chơi tham gia Hoàng Lăng Tầm Bảo trong Đại Kiếm Vương.

Hoàng Lăng Tầm Bảo trong Đại Kiếm Vương