Nhân vật

Các bạn có thể chọn nhân vật Nam hoặc Nữ khi bắt đầu hành trình khám phá Đại Kiếm Vương.

Bên cạnh các thuộc tính cơ bản, mỗi nhân vật còn sở hữu hệ thống trang bị và kĩ năng riêng. Nhân vật có cấp độ càng cao thì sẽ mở được càng nhiều kĩ năng.

Nhân vật trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 1
Nhân vật trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 2