Thần binh

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mở tính năng thần binh.

Tiến cấp thần binh cần sử dụng Tiến Cấp Đơn.

Tiến cấp thần binh từ bậc 4 trở lên, khi tăng bậc sẽ đếm ngược điểm chúc phúc trong vòng 24 giờ, nếu không tăng bậc kế tiếp thì điểm chúc phúc sẽ xóa về 0.

Mỗi thần binh sở hữu 6 kĩ năng có thể tăng cấp bằng cách dùng sách nâng cấp kĩ năng thần binh.

Thần binh có 3 món trang bị gồm thần bính (tấn công), thần sáo (phòng ngự) và thần thiết (sinh lực) với nhiều cấp bậc và thần ấn giúp tăng thuộc tính.

Thần binh trong Đại Kiếm Vương:

Thần binh trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 9

Thần binh trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 10

Thần binh trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 11

Thần binh trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 12

Thần binh trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 13