Vấn Đỉnh Chiến

Vấn Đỉnh Chiến là hoạt động dành cho những người chơi Đại Kiếm Vương đạt cấp 40 trở lên và diễn ra từ 19:00 đến 19:30 mỗi ngày. Vấn Đỉnh Chiến có tổng cộng 9 tầng, người chơi cần diệt đủ số địch theo yêu cầu để tiến lên tầng kế tiếp.

Hồi sinh an toàn có thể bị hạ xuống 1 tầng, hồi sinh tại chỗ sẽ không ảnh hưởng. Tại các tầng 1, 4, 7 và 8 sẽ không bị hạ tầng lúc tử vong. Lên đến tầng 9 có thể tham gia đoạt Vấn Đỉnh Bí Bảo.

Phần thưởng người chơi Đại Kiếm Vương có thể nhận được khi tham gia Vấn Đỉnh Chiến gồm có danh hiệu Vấn Đỉnh Tinh, Cờ Vấn Đỉnh – Thần Binh Biến Hình, Thi Đấu – Tinh và Điểm Công Trạng.

Vấn Đỉnh Chiến trong Đại Kiếm Vương