Dragon Nest: Lencea có mặt tại máy chủ Hàn Quốc

Theo các thông tin mà Eyedentity Games và Actoz Soft mới công bố, nhân vật cơ bản thứ tám của Dragon Nest mang tên Lencea sẽ có mặt trong máy chủ Hàn Quốc vào tháng này. Lencea là nhân vật nữ sử dụng trường thương và có thể gây ra cả sát thương vật lý lẫn sát thương phép thuật. Lencea có thể chuyển cấp lên Piercer và sau đó có thể lựa chọn trở thành Flurry hoặc Stingbreezer.

Trailer giới thiệu Lencea

Bộ kĩ năng của Piercer

Bộ kĩ năng của Flurry

Bộ kĩ năng của Stingbreezer

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: