Hướng dẫn đánh Boss Thế Giới trong Dragon Nest Mobile

BOSS THẾ GIỚI

Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 20.

Thời gian: 12:30 – 14:30 hàng ngày.

Hướng dẫn đánh Boss Guild trong Dragon Nest Mobile

Quy tắc

Toàn server cùng tham gia gây sát thương cho boss để nhận thưởng.

Cá nhân tham gia được xếp hạng dựa trên sát thương gây cho boss để xét thưởng.

Tổng sát thương guild và số lượng thành viên tham gia ảnh hưởng đến phần thưởng nhận được. Thưởng guild sẽ được đấu giá.

Vật phẩm được ưu tiên đấu giá trong guild, hết thời gian sẽ được đấu giá thế giới. Giá trị đấu giá thành công sẽ quy về lợi tức cho các thành viên tham gia.

BOSS GUILD

Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 25.

Thời gian: 19:30 – 19:40 Thứ Ba, Năm, Bảy.

Hướng dẫn đánh Boss Thế Giới trong Dragon Nest Mobile

Quy tắc

Mỗi guild sẽ xuất hiện 1 boss, các thành viên trong guild cùng gây sát thương lên boss để giành thưởng về cho guild.

Tham gia gây sát thương lên boss, diệt boss đều mang lại phần thưởng cho guild. Thưởng guild sẽ được đấu giá.

Vật phẩm được ưu tiên đấu giá trong guild, hết thời gian sẽ được đấu giá thế giới. Giá trị đấu giá thành công sẽ quy về lợi tức cho các thành viên tham gia.