Hướng dẫn tham gia Khoáng chiến trong Dragon Nest Mobile

ĐIỀU KIỆN

Server mở được 1 tuần.

Nhân vật đạt cấp 25.

Guild đạt cấp 2.

THỜI GIAN

20:00 – 20:20 Thứ Tư.

Hướng dẫn tham gia Khoáng chiến trong Dragon Nest Mobile

QUY TẮC

Ba guild sẽ được ghép ngẫu nhiên cùng tranh đoạt một mỏ khoáng.

Mỗi nhóm tìm khoáng cần ít nhất 3 thành viên. Đội trưởng chọn khiêu chiến các mỏ khoáng khác nhau. Khi khiêu chiến có thể gặp quái hộ vệ hoặc thành viên guild khác. Tiêu diệt sẽ nhận tài nguyên.

Có hai loại Thẻ Nghi Thức:

Thẻ Nghi Thức Cá Nhân: Cá nhân dùng để tăng thuộc tính bản thân.

Thẻ Nghi Thức Guild: Chủ Guild hoặc phó guild dùng tăng lợi ích guild mình hoặc giảm lợi ích guild địch.

Guild có nhiều tài nguyên sẽ chiến thắng. Thưởng guild sẽ dựa trên hạng guild và sẽ được đấu giá.

Thưởng nhận được trong hoạt động này chỉ được đấu giá trong guild (không được đấu giá thế giới). Giá trị đấu giá thành công sẽ quy về lợi tức cho các thành viên tham gia.