Hướng dẫn cơ bản về kĩ năng trong Dragon Nest Mobile

CÁC LOẠI KĨ NĂNG

Hệ thống kĩ năng trong Dragon Nest Mobile được chia thành 3 loại chính:

Chủ động (Xanh lam): Gây sát thương và hiệu ứng, nâng cấp bằng điểm kĩ năng, có thể nâng lên EX.

Bị động (Vàng): Hỗ trợ trong việc di chuyển, né tránh, đỡ đòn, phản đòn, thường kết hợp khi bấm né tránh hoặc tấn công, gây sát thương thấp.

Buff (Xanh Lục): Hỗ trợ tăng tấn công, phòng thủ, chí mạng… không gây sát thương, chia thành 2 loại buff cho bản thân và buff cho cả đồng đội.

Hướng dẫn cơ bản về kĩ năng trong Dragon Nest Mobile

NGUYÊN TẮC NÂNG KĨ NĂNG

Mỗi kĩ năng có thể tăng bằng điểm kĩ năng, để tăng thêm sát thương cho kĩ năng đó, mỗi level được tặng 5 điểm kĩ năng. Vì điểm kĩ năng có giới hạn nên hãy tăng một cách hợp lý và hiệu quả nhé.

Kĩ năng mở theo level, đạt đến level yêu cầu sẽ mở kĩ năng mới.

Kĩ năng cũng mở theo kĩ năng trước, tức là phải học được kĩ năng trước mới mở được kĩ năng tiếp theo, không thể tăng tùy ý bất cứ kĩ năng nào.

Tạo lại kĩ năng bằng cách nhấn nút “Tạo Mới Điểm” (tốn 50 Xu).

Chuyển nghề khác trong cùng 1 nhân vật bằng cách nhấn nút “Tạo Lại” (tốn 50 Xu). Mỗi lần chuyển nghề sẽ mở một bảng kĩ năng mới.

Có thể tạo thêm 1 bảng kĩ năng thứ 2, với cách tăng điểm khác nhau. Hỗ trợ 1 bảng PVE, 1 bảng PVP.

Từ level 50 sẽ mở EX, dạng cường hóa của kĩ năng.