Hướng dẫn tham gia Lãnh Địa Chiến trong Dragon Nest Mobile

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Nhân vật đạt cấp 32.

Guild đạt cấp 2.

Hướng dẫn tham gia Lãnh Địa Chiến trong Dragon Nest Mobile

THỜI GIAN THI ĐẤU

Tuyên chiến: 05:00 – 20:25 Chủ Nhật hàng tuần.

Tham gia: 20:00 – 20:30 Chủ Nhật hàng tuần.

QUY TẮC THI ĐẤU

Chiến trường guild có 6 cổng.

Chủ guild và phó guild có quyền tuyên chiến các lãnh địa.

Guild không có lãnh địa có thể tuyên chiến khu vực ngoại ô hoặc lãnh địa cao nhất từng chiếm. Guild đang có lãnh địa chỉ có thể tuyên chiến lãnh địa cấp cao hơn.

Với lãnh địa chưa được sở hữu, 2 guild đầu có tư cách tranh đoạt (thứ tự guild được xét dựa trên hạng guild).

Với lãnh địa đã có sở hữu, guild tuyên chiến hạng 1 và liên minh có tư cách tranh đoạt.

Mỗi lãnh địa chia làm 6 chiến trường, mỗi chiến trường có 3 cứ điểm. Mỗi chiến trường tối đa được 6 thành viên (guild hoặc liên minh) tham gia.

Chiếm cứ điểm có thể tăng điểm guild. Diệt 1 địch sẽ nhận 10 công trạng, chiếm cứ điểm 1 lần nhận 3 công trạng.

Thưởng cá nhân dựa trên công trạng. Thưởng guild dựa trên thành tích của guild và sẽ được đấu giá. Guild chiếm thành công lãnh địa còn được thưởng đấu giá cùng giờ mỗi ngày.

Vật phẩm được ưu tiên đấu giá trong guild, hết thời gian sẽ được đấu giá thế giới. Giá trị đấu giá thành công sẽ quy về lợi tức cho các thành viên tham gia (đối với guild thất bại) hoặc cho tất cả thành viên (đối với guild chiếm được lãnh địa).