Hướng dẫn thi đấu Liên Quân trong Dragon Nest Mobile

GIỚI THIỆU

Thời gian: Cập nhật theo tuần.

Cách mở: Chạm vào biểu tượng Thi Đấu, chọn Liên Quân.

Hướng dẫn thi đấu Liên Quân trong Dragon Nest Mobile - Hình ảnh 1

Hướng dẫn thi đấu Liên Quân trong Dragon Nest Mobile - Hình ảnh 2

QUY TẮC

Thể thức: Đấu đội 4v4.

Mục tiêu: Chiếm cứ điểm trung tâm.

Hướng dẫn thi đấu Liên Quân trong Dragon Nest Mobile - Hình ảnh 3

Khi phe ta tiếp cận khu vực trung tâm sẽ bắt đầu chiếm cứ điểm. Trong lúc chiếm, nếu xuất hiện địch sẽ chuyển sang trạng thái tranh đoạt. Quá trình chiếm cứ điểm sẽ tiếp tục khi phe địch bị tiêu diệt hết hoặc rút khỏi cứ điểm.

Sau khi cứ điểm bị chiếm, cần diệt hết địch và bản thân ở trong khu vực mới có thể chiếm lại.

Thời gian mở rộng: Khi tiến độ chiếm của một phe đạt 99%, trong cứ điểm có địch sẽ kích hoạt thời gian mở rộng. Trong thời gian này sẽ quyết định phe chiếm ưu thế hoàn toàn để hoàn tất việc chiếm.

Hướng dẫn thi đấu Liên Quân trong Dragon Nest Mobile - Hình ảnh 4

Chọn anh hùng: Mở trận và mỗi lần tử vong đều có thể đổi anh hùng.

Cách nhận anh hùng: Mỗi tuần có anh hùng miễn phí ngẫu nhiên, có thể dùng Xu Hero mua. Anh hùng cấp cao cần Xu Hero – Cao.

Cơ chế bản đồ: Bản đồ dạng đối xứng, sẽ rơi vật phẩm buff và hồi Sinh Lực Đơn.

Sức Mạnh Cổ: Theo thời gian, người chơi sẽ tích lũy sức mạnh cổ. Khi bị tấn công trong phạm vi cứ điểm, sức mạnh cổ sẽ tăng, khi đầy 100% sẽ kích hoạt kĩ năng cổ:

Hướng dẫn thi đấu Liên Quân trong Dragon Nest Mobile - Hình ảnh 5

Kĩ năng tấn công: Tăng mạnh tấn công.

Kĩ năng phòng thủ: Hồi 2000 sinh lực, tăng miễn sát thương bản thân.

Kĩ năng di chuyển: Tăng mạnh di chuyển và tốc đánh.

PHẦN THƯỞNG

Chiến thắng mỗi ngày đều có thưởng. Mỗi tuần đủ số trận thắng sẽ nhận thưởng tuần phong phú.

Chế độ áp dụng kiểu công bằng, thuộc tính không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính Liên Quân và không thể chọn nhân vật.