Hướng dẫn tham gia Lôi Đài Guild trong Dragon Nest Mobile

GIỚI THIỆU CHUNG

Điều kiện:

Server mở được 1 tuần.

Nhân vật đạt cấp 20.

Guild đạt cấp 2.

Thời gian: Mỗi mùa giải gồm 2 vòng kéo dài trong 2 tuần.

Vòng Đấu Điểm: Báo danh từ 00:00 thứ Hai đến 19:00 thứ Ba. Tham gia thi đấu từ 20:00 thứ Ba và thứ Năm.

Vòng Quyết Đấu: 20:00 thứ Bảy của tuần thứ hai.

Hướng dẫn tham gia Lôi Đài Guild trong Dragon Nest Mobile

QUY TẮC

Lôi Đài Guild: Đấu trường PvP giữa các Guild, kết hợp giữa thể thức 6vs6 và 1vs1.

Vòng Đấu Điểm:

Mỗi vòng gồm 4 trận với 4 Guild khác nhau. Mỗi trận chia làm 3 hiệp, thi đấu theo thể thức 6v6.

Mỗi hiệp Guild diệt nhiều địch hơn sẽ thắng. Nếu số lần diệt ngang nhau, Guild sát thương cao hơn thắng. Mỗi trận thắng nhận 10 điểm.

Mỗi trận 1 thành viên chỉ được tham gia 1 lần.

Vòng Quyết Đấu:

Mỗi vòng sẽ có tối đa 3 trận (Top 8, Bán Kết, Chung Kết). Mỗi trận chia làm 5 hiệp, thi đấu luân phiên theo thể thức 1v1.

Mỗi hiệp giới hạn 2 phút. Chủ Guild và Phó Guild có thể thay thành viên chưa ra trận.

Tổng kết:

Dựa vào thành tích của Guild, các thành viên đều nhận thưởng. Thưởng Guild sẽ được đấu giá.

Đấu giá và Lợi tức: Vật phẩm được ưu tiên đấu giá trong Guild, hết thời gian sẽ được đấu giá Thế Giới. Giá trị đấu giá thành công sẽ quy về lợi tức cho tất cả thành viên Guild.