Hướng dẫn tham gia Sào Huyệt Boss trong Dragon Nest Mobile

GIỚI THIỆU

Thời gian: Hàng ngày.

Cách mở: Chạm biểu tượng Thi Đấu, chọn Sào Huyệt Boss.

Hướng dẫn tham gia Sào Huyệt Boss trong Dragon Nest Mobile

Hướng dẫn tham gia Sào Huyệt Boss trong Dragon Nest Mobile

QUY TẮC

Thể thức: Tổ đội tối đa 4 người.

Áp dụng kiểu công bằng, không tính lực chiến.

Đề cao thao tác và phối hợp hệ.

Boss và bảng xếp hạng cập nhật lại vào thứ Hai hàng tuần.

Căn cứ thời gian vượt ải nhận được danh hiệu hạng khác nhau.

Danh hiệu trao vào 05:00 thứ Hai tuần tiếp theo.