Hướng dẫn tham gia Sào Huyệt trong Dragon Nest Mobile

GIỚI THIỆU

Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 20 trở lên.

Số lần khiêu chiến: Tối đa 3 lần/ngày.

Số người tham gia: Tối đa 4 người.

Năng lượng: 12/lần.

Hướng dẫn tham gia Sào Huyệt trong Dragon Nest Mobile

QUY TẮC

Mỗi sào huyệt sẽ có số lượng màn nhất định, mỗi màn tương ứng một boss.

Mỗi sào huyệt chia thành bốn cấp độ: Dễ, Trung bình, Khó và Địa Ngục.

Phải vượt qua cấp độ trước mới mở được cấp độ tiếp theo. Cấp độ mở theo cấp nhân vật.

Mỗi cấp độ sẽ rơi một số loại nguyên liệu khác nhau. Hoàn thành sẽ có thể chọn bốn rương như phụ bản Vực Tối.

Sự khác nhau của từng cấp độ:

Dễ: Nguyên liệu chế tạo giày, tay và mũ.

Trung bình: Nguyên liệu chế tạo áo, quần.

Khó: Nguyên liệu chế tạo vũ khí chính, vũ khí phụ và trang sức.

Địa Ngục (chia thành 10 cấp sao): Các vật phẩm nâng cấp khác. Mỗi cấp sao sẽ nhận được một số phần thưởng nhất định và chỉ nhận được một lần khi hoàn thành.