Hướng dẫn về tinh linh trong Dragon Nest Mobile

GIỚI THIỆU

Hệ thống Tinh Linh cung cấp thêm lực chiến cùng với các kĩ năng đặc biệt hỗ trợ người chơi Dragon Nest Mobile trong quá trình phiêu lưu.

Các Tinh Linh đều có kĩ năng riêng tùy theo phẩm chất.

Tinh Linh có 4 phẩm chất từ thấp đến cao là C – B – A – S.

CHIÊU MỘ TINH LINH

Có 2 hình thức chiêu mộ Tinh Linh.

CHIÊU MỘ TINH LINH

Dùng Vàng mua Cơm Nắm sẽ nhận được trứng Tinh Linh Quý

Mua 1 lần giá 20.000 Vàng.

Mua 10 lần giá 165.000 Vàng.

Cứ mỗi 5 phút được mở miễn phí 1 lần. Tối đa 5 lần/ngày.

Mở Trứng Tinh Linh sẽ ngẫu nhiên nhận được Tinh Linh cấp độ C – B hoặc vật phẩm Tinh Linh.

Dùng Xu Rồng mua Thuốc Thức Tỉnh Tinh Linh sẽ nhận được Trứng Tinh Linh Hiếm

Mua 1 lần giá 218 Xu Rồng.

Mua 10 lần giá 1.980 Xu Rồng (Chắc chắn nhận được ít nhất 1 Tinh Linh cấp A).

Cứ mỗi 24 giờ sẽ được mua 1 lần miễn phí.

Mở Trứng Tinh Linh sẽ ngẫu nhiên nhận được Tinh Linh cấp độ B – A – S hoặc vật phẩm Tinh Linh.

TÁCH TINH LINH

Khi có Tinh Linh không sử dụng, có thể chọn Tách để nhận các vật phẩm: Nước Tăng Sao, Thuốc Thức Tỉnh, Thức Ăn.

Nước Tăng Sao Tinh Linh sẽ hoàn trả hết.

Tinh Linh sau khi bị Tách sẽ mất.

Hướng dẫn về tinh linh trong Dragon Nest Mobile - Ảnh 1

SÁCH TINH LINH

Sách Tinh Linh là danh sách các Tinh Linh hiện có của lục địa Altera. Thông qua Sách Tinh Linh có thể xem được các thông số cơ bản và kĩ năng của các Tinh Linh.

SÁCH TINH LINH

KĨ NĂNG TINH LINH

Mỗi Tinh Linh đều có kĩ năng riêng và số lượng kĩ năng mà Tinh Linh có thể sở hữu thay đổi theo phẩm chất của Tinh Linh.

Tinh Linh Cấp C và B sẽ có 1 kĩ năng.

Tinh Linh Cấp A sẽ có 2 kĩ năng.

Tinh Linh Cấp S sẽ có 3 kĩ năng trong đó có 1 kĩ năng hỗ trợ cho đội.

Mỗi Tinh Linh đều có sở trường khác nhau để có thể kích hoạt kĩ năng:

Khi tấn công chí mạng có cơ hội tăng “Tỉ Lệ Chí Mạng”, “ST Chí Mạng” và “Giảm Thời Gian Hồi Skill”.

Liên kích đạt x30 có cơ hội kích hoạt “Tốc Đánh”,”Tấn Công” và “Phục Hồi Sinh Lực”.

Khi tấn công có cơ hội thi triển “Đột Phá Cực Hạn”, tăng “Tấn Công” và “Chí Mạng”.

Khi né tránh hoặc kháng sát thương thành công có cơ hội kích hoạt “Phục Hồi Sinh Lực”, tăng “Tấn Công” và “Chí Mạng”.

KĨ NĂNG TINH LINH

TINH LINH XUẤT TRẬN

Người chơi tối đa chỉ có thể cho 4 Tinh Linh cùng lúc xuất trận.

Trong 4 Tinh Linh xuất trận thì chỉ có duy nhất kĩ năng của Tinh Linh Đội Trưởng mới có hiệu lực.

Hướng dẫn về tinh linh trong Dragon Nest Mobile - Ảnh 2

THỨC TỈNH TINH LINH

Thức Tỉnh có thể tăng hoặc giảm tư chất của Tinh Linh so với ban đầu.

Mỗi Tinh Linh đều không giới hạn số lần thức tỉnh.

Mỗi lần thức tỉnh đều tốn Thuốc Thức Tỉnh Tinh Linh tùy theo phẩm chất của Tinh Linh đó.

Hướng dẫn về tinh linh trong Dragon Nest Mobile - Ảnh 3

TĂNG SAO TINH LINH

Bồi dưỡng Tinh Linh tăng thêm chỉ số tư chất của Tinh Linh đó.

Người chơi có thể lựa chọn tăng ngẫu nhiên tư chất hoặc lựa chọn tư chất mong muốn để tiến hành bồi dưỡng.

Số lượng Thuốc Thức Tỉnh Tinh Linh sẽ thay đổi tùy theo số lượng tư chất người chơi muốn bồi dưỡng.

Sau khi bồi dưỡng đạt giới hạn có thể tiến hành tăng sao cho Tinh Linh.

Hướng dẫn về tinh linh trong Dragon Nest Mobile - Ảnh 4