Eichenwalde là bản đồ thứ 13 của Overwatch

Eichenwalde là bản đồ thứ 13 của Overwatch - Ảnh 11

Eichenwalde là bản đồ thứ 13 của Overwatch - Ảnh 12

Eichenwalde là bản đồ thứ 13 của Overwatch - Ảnh 13

Eichenwalde là bản đồ thứ 13 của Overwatch - Ảnh 14

Eichenwalde là bản đồ thứ 13 của Overwatch - Ảnh 15

Có thể bạn sẽ thích:  Overwatch: Chi tiết bản cập nhật 1.12.0.2

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: