Mẫu thơ ca Hilichurl

Quyển I

Ngâm thơ

Nghe nói, “bài ca tình bạn” trong tập thơ tiếng Hilichurl do Ella Musk sáng tác lưu giữ tâm huyết của rất nhiều người, thế nhưng mỗi khi đọc lên lại cảm thấy không tự nhiên…

Yoyo mosi mita!
Nye, nye mosi mita,
Yeye mosi gusha!
Mosi gusha, mosi tiga,
Yeye kucha kucha!

Quyển II

Thơ tự sự

Nghe nói, “thơ tự sự tưng bừng” trong tập thơ tiếng Hilichurl do Ella Musk sáng tác lưu giữ tâm huyết của rất nhiều người, thế nhưng mỗi khi đọc lên lại cảm thấy không tự nhiên…

Ye dada nesina nunu,
Nunu shato!
Shato celi, shato lata,
Ye dada nesina,
Nini zido!
Nini zido!

Quyển III

Thơ trữ tình

Nghe nói, “thơ trữ tình đẹp” trong tập thơ tiếng Hilichurl do Ella Musk sáng tác lưu giữ tâm huyết của rất nhiều người, thế nhưng mỗi khi đọc lên lại cảm thấy không tự nhiên…

Gusha muhe kucha.
Kucha mita pupu,
Pupu si kucha mita.
Mi mosi mita,
Ye mosi gusha,
Kucha.