Hiker Games

Tổng hợp tin tức, hình ảnh, video về các trò chơi trực tuyến và dịch vụ của công ty Hiker Games (tiền thân là Emobi Games).

Sau khi kết thúc đợt thử nghiệm này, Emobi Games sẽ tiến hành sửa các lỗi còn tồn đọng và điều chỉnh cân bằng quân đội giữa các chủng tộc trong game.