Hiker Games

Tổng hợp tin tức, hình ảnh, video về các trò chơi trực tuyến và dịch vụ của công ty Hiker Games (tiền thân là Emobi Games).

Kết thúc giai đoạn thử nghiệm Alpha Test, toàn bộ dữ liệu trong quá trình thử nghiệm sẽ bị xóa bỏ để game bước sang giai đoạn chính thức vào ngày 21/12/2012.